​להלן פרסומי יחידת תכנון ופיתוח הכפר לפי חלוקה לשנים.