​להלן פרסומי יחידת תכנון ופיתוח הכפר לפי חלוקה לשנים.

 

 

תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 29 - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/tayaron_29.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 29 - 2019)