הצ​ג את תיירות חקלאית במפה גדולה יותר

מקרא  

​​​
יקביםמחלבותנסיעה בשדותמוזיאוניםחוות 
ורפתות
תיירות ירוקהסיורים 
חקלאיים
מסעדות