​​​​​

 

 

מסמך מדיניות הועדה המחוזית דרום בדבר פעילות לא חקלאית בחלקות א' של מושבים - מוגש לולנת"ע - יוני 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/District_decision.aspxמסמך מדיניות הועדה המחוזית דרום בדבר פעילות לא חקלאית בחלקות א' של מושבים - מוגש לולנת"ע - יוני 2015
פרוטוקול החלטת ולנת"ע מס' 549 - פברואר 2015 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/Decision_549.aspxפרוטוקול החלטת ולנת"ע מס' 549 - פברואר 2015
מסמך מדיניות הוועדה המחוזית דרום בדבר פלח בחלקות א' במושבים - יוני 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/agricultural_activity.aspxמסמך מדיניות הוועדה המחוזית דרום בדבר פלח בחלקות א' במושבים - יוני 2014
שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים,החלטת רמי 1316-דצמבר 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/decision_1316.aspxשימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים,החלטת רמי 1316-דצמבר 2013
החלטת הועדה המחוזית ירושלים - תכנית אב לתיירות ופיתוח הכפר - ספטמבר 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/Decision_2011.aspxהחלטת הועדה המחוזית ירושלים - תכנית אב לתיירות ופיתוח הכפר - ספטמבר 2011
החלטת ועדה מחוזית צפון - מסמך מדיניות הוועדה בנושא שימושים לא חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות חקלאיות מרץ 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/District_decision_2.aspxהחלטת ועדה מחוזית צפון - מסמך מדיניות הוועדה בנושא שימושים לא חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות חקלאיות מרץ 2010
מסמך יזמות כפרית בת קיימא במשק המשפחתי - יוני 2009 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/yozmut_kafrit.aspxמסמך יזמות כפרית בת קיימא במשק המשפחתי - יוני 2009
פרוטוקול הועדה המחוזית מרכז​ - עקרונות לגיבוש מדיניות בנושא תיירות כפרית - יוני 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/protocol_2009013-.aspxפרוטוקול הועדה המחוזית מרכז​ - עקרונות לגיבוש מדיניות בנושא תיירות כפרית - יוני 2009
יזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי - המחקר השלם, דצמבר 2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/Business_initiatives.aspxיזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי - המחקר השלם, דצמבר 2008