מסמך מדיניות תכנון החקלאות וכפר בישראל

פורום החקלאות והכפר 25.04.2013

הזמנה
מצגת
שאלון


פורום החקלאות והכפר 28.02.2013

הזמנה
מצגת
שאלון

פורום החקלאות והכפר 6.12.2012

הזמנה
מצגת
סיכום

פורום החקלאות והכפר 6.9.2012

הזמנה
מצגת
סיכום