2011 - סדרי יום ופרוטוקולים
 

 

ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2011 (יום ד' 5.10.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaada_8_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2011 (יום ד' 5.10.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2011 (יום ד' 5.10.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2011 (יום ד' 7.12.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaada_9_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2011 (יום ד' 7.12.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2011 (יום ד' 7.12.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2011 (יום ד' 3.8.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaada_6_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2011 (יום ד' 3.8.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2011 (יום ד' 3.8.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2011 (יום ד' 7.9.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaada_7_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2011 (יום ד' 7.9.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2011 (יום ד' 7.9.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2011 (יום ד' 22.6.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaada_5_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2011 (יום ד' 22.6.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2011 (יום ד' 22.6.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2011 (יום ד' 4.5.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaada_4_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2011 (יום ד' 4.5.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2011 (יום ד' 4.5.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2011 (יום ד' 6.4.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaadat_programot_3_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2011 (יום ד' 6.4.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2011 (יום ד' 6.4.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2011 (יום ד' 2.2.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaada_1_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2011 (יום ד' 2.2.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2011 (יום ד' 2.2.2011)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2011 (יום ד' 9.3.2011)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/Pages/vaadat_programot_2_2011.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2011 (יום ד' 9.3.2011)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2011 (יום ד' 9.3.2011)