2012 - סדרי יום ופרוטוקולים

 

 

ועדת היגוי בין משרדית - תת אכלוס (יום ד' 05.12.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaadat_ichlus_52012.aspxועדת היגוי בין משרדית - תת אכלוס (יום ד' 05.12.2012)ועדת היגוי בין משרדית - תת אכלוס (יום ד' 05.12.2012)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2012 (יום ד' 10.10.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaada_8_2012.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2012 (יום ד' 10.10.2012)ישיבת הפרוגרמות מס' 8/2012 (יום ד' 10.10.2012)
ועדת היגוי בין משרדית - תת אכלוס (יום ד' 05.09.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/v_echlus_9_2012.aspxועדת היגוי בין משרדית - תת אכלוס (יום ד' 05.09.2012)ועדת היגוי בין משרדית
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2012 (יום ד' 22.8.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaada_6_2012.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2012 (יום ד' 22.8.2012)ועדת הפרוגרמות מס' 6/2012 (יום ד' 22.8.2012)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2012 (יום ד' 1.8.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaada_5_2012.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2012 (יום ד' 1.8.2012)
ועדת היגוי בין משרדית - תת אכלוס (יום ד' 06.06.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaada_tat_ichlus_662012.aspxועדת היגוי בין משרדית - תת אכלוס (יום ד' 06.06.2012)ועדת היגוי בין משרדית
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2012 (יום ד' 2.5.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaada_3_2012.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2012 (יום ד' 2.5.2012)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2012 (יום ד' 2.5.2012)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2012 (יום ד' 4.4.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaada_2_2012.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2012 (יום ד' 4.4.2012)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2012 (יום ד' 4.4.2012)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2012 (יום ד' 7.3.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2012/Pages/vaada_1_2012.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2012 (יום ד' 7.3.2012)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2012 (יום ד' 7.3.2012)