2013 - סדרי יום ופרוטוקולים
 

 

ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 13/2013 (יום ה' 14.11.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/programot_13_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 13/2013 (יום ה' 14.11.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 13/2013 (יום ה' 14.11.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 12/2013 (יום ד' 6.11.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/programot_12_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 12/2013 (יום ד' 6.11.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 12/2013 (יום ד' 6.11.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 11/2013 (יום ה' 2.10.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/programot_11_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 11/2013 (יום ה' 2.10.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 11/2013 (יום ה' 2.10.2013)
ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 11.9.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/vaada_11092013.aspxישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 11.9.2013)ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 11.9.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 10/2013 (יום ה' 22.08.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/programot_10_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 10/2013 (יום ה' 22.08.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 10/2013 (יום ה' 22.08.2013)
ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 05.06.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/tat_ichlus_062013.aspxישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 05.06.2013)ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 05.06.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2013 (יום ד' 07.08.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/vaada_9_13.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2013 (יום ד' 07.08.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/13 (יום ד' 07.08.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2013 (יום ד' 03.04.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/vaada_4_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2013 (יום ד' 03.04.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2013 (יום ד' 03.04.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2013 (יום ד' 1.5.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/vaada_5_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2013 (יום ד' 1.5.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2013 (יום ד' 1.5.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2013 (יום ד' 02.01.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/vaada_1_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2013 (יום ד' 02.01.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2013 (יום ד' 02.12.2012)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2013 (יום ב' 27.5.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/programot_6_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2013 (יום ב' 27.5.2013)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2013 (יום ד' 06.03.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/tat_ichlus_6.3.13.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2013 (יום ד' 06.03.2013)ישיבת ועדת הפרוגרמות
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2013 (יום ג' 05.02.2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2013_protocols/Pages/vaada_2_2013.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2013 (יום ג' 05.02.2013)