2015 - סדרי יום ופרוטוקולים

 

 

ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2015 (יום ד' 02.12.2015)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2015/Pages/vaada_8_2015.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2015 (יום ד' 02.12.2015)
סדר יום ועדת הפרוגרמות מס' 7/2015 יום ד' (14.10.2015)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2015/Pages/vaada_6_2015.aspxסדר יום ועדת הפרוגרמות מס' 7/2015 יום ד' (14.10.2015)
סדר יום ועדת הפרוגרמות מס' 5/2015 יום ד' (06.05.2015)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2015/Pages/vaada_5_2015.aspxסדר יום ועדת הפרוגרמות מס' 5/2015 יום ד' (06.05.2015)סדר יום ועדת הפרוגרמות מס' 5/2015 יום ד' 06/05/2015
ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 4.3.15)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2015/Pages/tat_ichlus_3_15.aspxישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 4.3.15)ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 4.3.15)
סיכום ישיבת ועדת פרוגרמות – מתווה אשכול 20.5.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2015/Pages/eshkol2015.aspxסיכום ישיבת ועדת פרוגרמות – מתווה אשכול 20.5.2015
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2015 (יום ד' 01.4.2015)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2015/Pages/vaada_4_2015.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2015 (יום ד' 01.4.2015)