2017 - סדרי יום ופרוטוקולים

 

 

ועדת פרוגרמות מס' 6/2017 (יום ד' 07/06/2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2017/Pages/vadaa_5.aspxועדת פרוגרמות מס' 6/2017 (יום ד' 07/06/2017)
ועדת פרוגרמות מס' 5/2017 (יום ד' 03/05/2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2017/Pages/vadaa_4.aspxועדת פרוגרמות מס' 5/2017 (יום ד' 03/05/2017)
ועדת פרוגרמות מס' 4/2017 (יום ד' 05/04/2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2017/Pages/vadaa_2.aspxועדת פרוגרמות מס' 4/2017 (יום ד' 05/04/2017)
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2017/Pages/vaada_3_2017.aspxסדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)
ועדת פרוגרמות מס' 1/2017(יום ד' 4/1/2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2017/Pages/vaada_1_2017.aspxועדת פרוגרמות מס' 1/2017(יום ד' 4/1/2017)
ועדת פרוגרמות מס' 7/2017 (יום ד' 2017/07/26)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2017/Pages/Vaada_july2017.aspxועדת פרוגרמות מס' 7/2017 (יום ד' 2017/07/26)
ועדת פרוגרמות מס' 7/2017 (יום ד' 06/09/2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2017/Pages/Vaada_september.aspxועדת פרוגרמות מס' 7/2017 (יום ד' 06/09/2017)