​​​

 

 

ועדת פרוגרמות מס' 05/2018 (יום ד' 01/08/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_August.aspxועדת פרוגרמות מס' 05/2018 (יום ד' 01/08/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 05/2018 (יום ד' 01/08/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_august2018a.aspxועדת פרוגרמות מס' 05/2018 (יום ד' 01/08/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 06/2018 (יום ד' 08/08/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_august2018b.aspxועדת פרוגרמות מס' 06/2018 (יום ד' 08/08/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 10/2018 (יום ד' 05/12/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_december.aspxועדת פרוגרמות מס' 10/2018 (יום ד' 05/12/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 01/2018 (יום ד' 10/01/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_january.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2018 (יום ד' 10/01/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 04/2018 (יום ד' 04/07/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_July.aspxועדת פרוגרמות מס' 04/2018 (יום ד' 04/07/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 03/2018 (יום ד' 06/06/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_June.aspxועדת פרוגרמות מס' 03/2018 (יום ד' 06/06/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 03/2018 (יום ד' 06/06/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_june2018.aspxועדת פרוגרמות מס' 03/2018 (יום ד' 06/06/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 09/2018 (יום ד' 07/11/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_November.aspxועדת פרוגרמות מס' 09/2018 (יום ד' 07/11/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 08/2018 (יום ד' 03/10/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_October.aspxועדת פרוגרמות מס' 08/2018 (יום ד' 03/10/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 08/2018 (יום ד' 03/10/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_october2018.aspxועדת פרוגרמות מס' 08/2018 (יום ד' 03/10/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 07/2018 (יום ד' 05/09/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/vaada_September.aspxועדת פרוגרמות מס' 07/2018 (יום ד' 05/09/2018)
ועדת פרוגרמות מס' 07/2018 (יום ד' 05/09/2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2018/Pages/Vaada_september2018.aspxועדת פרוגרמות מס' 07/2018 (יום ד' 05/09/2018)