ועדת פרוגרמות פועלת במשרד החקלאות החל משנות ה- 50.

הוועדה מורכבת מנציגי הרשות לתכנון, נציגי התנועות המיישבות, נציג החטיבה להתיישבות ונציגי מרכז המועצות האזוריות. הוועדה דנה בפרוגרמות של יישובים חקלאיים – בין אם הם יישובים חדשים ובין אם נדרש עדכון אמצעי הייצור באמצעות שינוי תקני היישובים.

ועדת פרוגרמות מהווה כיום ציר מרכזי בפעילות הרשות לתכנון, על אגפיו, ונותנת ביטוי לשינויים רבים המתרחשים במגזר הכפרי. ועדת הפרוגרמות מיישמת את מדיניות המשרד לפיתוח החקלאות והכפר בישראל ומשקיעה את עיקר זמנה ומאמציה בחיזוק הפריפריה.

פעילות האגף כוללת הכנת הנושאים השונים בתיאום בין הרשות לתכנון ומחוזות המשרד לקראת דיון בוועדה – דיוני הכנה, השגת אישורים, סיורים, בדיקת והערכת השלכות הרוחב, איתורים וזיהוי אמצעי ייצור נדרשים ועוד.