נהלי ועדת פרוגרמות
 

 

נוהל שינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/noal_vp/Pages/shinui_sivug_kibutz_le_moshav.aspxנוהל שינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופינוהל שינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופי