2014 - סדרי יום ופרוטוקולים

 

 

סיכום ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 03.12.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/vaada_tat_ichlus_031214.aspxסיכום ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 03.12.2014)סיכום ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 03.12.2014)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2014 (יום ד' 07.05.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/vaada_42014.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2014 (יום ד' 07.05.2014)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2014 (יום ד' 07.05.14)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2014 (יום ד' 02.04.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/veadat_programot_3_2014.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2014 (יום ד' 02.04.2014)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2014 (יום ד' 02.04.2014)
ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 5.3.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/veadat_higuy_9.aspxישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 5.3.2014)ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 5.3.2014)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2014 (יום ד' 05.02.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/veadat_programot_2_2014.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2014 (יום ד' 05.02.2014)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2014 (יום ד' 05.02.2014)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2014 (יום ד' 01.01.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/programot_1_2014.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2014 (יום ד' 01.01.2014)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2014 (יום ד' 01.01.2013)
ישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 11.6.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/tat_ichlus_6_2014.aspxישיבת ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס (יום ד' 11.6.2014)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 07/2014 (יום ד' 06.08.2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/vaada_07_2014.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 07/2014 (יום ד' 06.08.2014)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2014 (יום ג' 20.05.14)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/programot_2014/Pages/vaada_5_2014.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2014 (יום ג' 20.05.14)