פרסומי ועדת פרוגרמות

 

 

טיוטה להערות הציבור - נוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסיןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/publication_vp/Pages/Low_population_draft.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסיןטיוטה להערות הציבור
קרקע חקלאית בנגב ובערבהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/publication_vp/Pages/karka_haklait.aspxקרקע חקלאית בנגב ובערבהקרקע חקלאית בנגב ובערבה
רשימת הישובים שעברו רישום בתים בועדת פרוגרמותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/publication_vp/Pages/reshimat_ishuvim_rishum_batim_vaadat_programot.aspxרשימת הישובים שעברו רישום בתים בועדת פרוגרמותרשימת הישובים שעברו רישום בתים בועדת פרוגרמות