2007 - סדרי יום ופרוטוקולים

 

 

ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 10/2007 (יום ד' 26/12/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot10_07_261207.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 10/2007 (יום ד' 26/12/2007)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 10/2007 (יום ד' 26/12/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2007 (יום ד' 5/12/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot9_07_051207.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2007 (יום ד' 5/12/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2007 (יום ד' 7/11/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot8_07_071107.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2007 (יום ד' 7/11/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2007 (יום ד' 5/9/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot7_07_050907.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2007 (יום ד' 5/9/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2007 (יום ד' 1/8/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot6_07_010807.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2007 (יום ד' 1/8/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מסי 5/2007 (יום ב' 11/6/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot5_07_110607.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מסי 5/2007 (יום ב' 11/6/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מסי 4/2007 (יום ד' 2/5/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot4_07_020507.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מסי 4/2007 (יום ד' 2/5/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מסי 3/2007 (יום ד' 11/4/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot3_07_110407.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מסי 3/2007 (יום ד' 11/4/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2007 (יום ד' 7/3/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot2_07_070307.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2007 (יום ד' 7/3/2007)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2007 (יום ד' 7/1/2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2007/Pages/vaadat_programot1_07_070107.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2007 (יום ד' 7/1/2007)