2008 - סדרי יום ופרוטוקולים

 

 

ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2008 (יום ד' 3/12/2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2008/Pages/vaada_9_2008.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2008 (יום ד' 3/12/2008)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2008 (יום ד' 5/11/2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2008/Pages/vaada_1108.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2008 (יום ד' 5/11/2008)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2008 (יום ד' 3/9/2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2008/Pages/vaada_0708.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2008 (יום ד' 3/9/2008)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2008 (יום ד' 6/8/2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2008/Pages/vaada_0608.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2008 (יום ד' 6/8/2008)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2008 (יום ד' 4/6/2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/seder_yom_2008/Pages/vaada_5_08.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2008 (יום ד' 4/6/2008)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2008 (יום ד' 4/6/2008)