2010 - סדרי יום ופרוטוקולים

 

 

ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2010 (יום ד' 1/12/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_programot_9_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2010 (יום ד' 1/12/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 9/2010 (יום ד' 1/12/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2010 (יום ד' 3/11/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_programot_8_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2010 (יום ד' 3/11/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 8/2010 (יום ד' 3/11/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2010 (יום ד' 6/10/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_programot_7_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2010 (יום ד' 6/10/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2010 (יום ד' 6/10/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2010 (יום ד' 14/09/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_prodramot_6_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2010 (יום ד' 14/09/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2010 (יום ד' 14/09/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2010 (יום ד' 7/07/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_programot_5_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2010 (יום ד' 7/07/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2010 (יום ד' 7/07/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2010 (יום ד' 2/06/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_programot_4_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2010 (יום ד' 2/06/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2010 (יום ד' 2/06/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2010 (יום ד' 28/04/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_programot_03_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2010 (יום ד' 28/04/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2010 (יום ד' 28/04/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2010 (יום ד' 3/02/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_prodramot_2_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2010 (יום ד' 3/02/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2010 (יום ד' 3/02/2010)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2010 (יום ד' 6/01/2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_1_2010/Pages/vaadat_programot_1_2010.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2010 (יום ד' 6/01/2010)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2010 (יום ד' 6/01/2009)