2009 - סדרי יום ופרוטוקולים
 

 

ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2009 (יום ד' 11/11/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaadat_programot_7.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 7/2009 (יום ד' 11/11/2009)ישיבת ועדת הפרוגרמות
סיכום ועדת פרוגרמות מיוחד - ניר עקיבא (יום ד' 2/09/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaada_nir_akiva.aspxסיכום ועדת פרוגרמות מיוחד - ניר עקיבא (יום ד' 2/09/2009)סיכום ועדת פרוגרמות מיוחד
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2009 (יום ד' 5/08/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaadat_prodramot_6.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2009 (יום ד' 5/08/2009)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 6/2009 (יום ד' 5/08/2009)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2009 (יום ד' 3/06/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaada_progr_7.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2009 (יום ד' 3/06/2009)ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2009 (יום ד' 6/09/2009)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2009 (יום ד' 1/04/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaada_4.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 4/2009 (יום ד' 1/04/2009)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2009 (יום ד' 4/03/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaada_0309.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 3/2009 (יום ד' 4/03/2009)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2009 (יום ד' 4/02/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaada_0209.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 2/2009 (יום ד' 4/02/2009)
ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2009 (יום ד' 7/01/2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2009/Pages/vaada_0109.aspxישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2009 (יום ד' 7/01/2009)