2016 - סדרי יום ופרוטוקולים

​​​

 

 

ועדת פרוגרמות מס' 3/2016 (יום ד' 03/02/2016)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_3_2016.aspxועדת פרוגרמות מס' 3/2016 (יום ד' 03/02/2016)
פרוטוקול ועדת פרוגרמות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/Protokol_vaadat_progremot_and_nohal-meizamim072016.aspxפרוטוקול ועדת פרוגרמות
סדר יום ועדת פרוגרמות ספטמבר 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_seder-yom09_2016.aspxסדר יום ועדת פרוגרמות ספטמבר 2016
פרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר יוני 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_meushar06_2016.aspxפרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר יוני 2016
ועדת פרוגרמות מס' 2/2016 (יום ב' 11/01/2016)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_2_2016.aspxועדת פרוגרמות מס' 2/2016 (יום ב' 11/01/2016)
ועדת פרוגרמות מס' 1/2016 (יום ד' 06/01/2016)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaada_1_2016.aspxועדת פרוגרמות מס' 1/2016 (יום ד' 06/01/2016)
פרוטוקול ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס מאושר - יוני 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/protokol_vaadat_higuy_BenMisradit_echlus_06_2016.aspxפרוטוקול ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס מאושר - יוני 2016
ועדת פרוגרמות מס' 09/2016 יום ד' 07/12/2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaada_12_2016.aspxועדת פרוגרמות מס' 09/2016 יום ד' 07/12/2016
פרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר גליל עליון - ינואר 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_meushar_GlilElyon_01_2016.aspxפרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר גליל עליון - ינואר 2016
פרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר - ינואר 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_meushar01_2016.aspxפרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר - ינואר 2016
פרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר - פברואר 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_meushar02_2016.aspxפרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר - פברואר 2016
פרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר - מאי 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_meushar05_2016.aspxפרוטוקול ועדת פרוגרמות מאושר - מאי 2016