המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx

 המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שותף לעידוד הייצור המקומי והבטחת המזון בישראל ומקדם מדיניות סחר, תוך הבטחת הזמינות, האיכות והמגוון של מזון טרי לאורך כל השנה במחירים הוגנים לתושבי מדינת ישראל. מינוף וקידום הייצוא החקלאי באמצעות שיתופי פעולה וחשיפת היתרון היחסי של חקלאות ישראל בזירה הבין-לאומית.

עיצוב הפרקים החקלאיים בהסכמי הסחר המולטילטרליים והבילטרליים וניהול מערך קשרי החוץ של משרד החקלאות.

שיתוף פעולה בינלאומי וקשרי חוץ 

האגף לקשרי חוץ ושת"פ בין-לאומיים אחראי על פיתוח וקידום קשרי סחר ושיתופי פעולה בילטרליים ומולטילטרליים עם מוסדות ממשלתיים, ארגונים בין-לאומיים וכן גופים נוספים מובילים בתחום החקלאות. פעילויות  האגף נשענות על ידע והמומחיות בתחומי החקלאות שפותחו במדינת ישראל במהלך השנים, בהתאם לתוכנית האו"ם ליישום היעדים לפיתוח בר קיימא- אג'נדה 2030 (SDGs). האגף פועל לגיבוש הסכמים בינלאומיים,  תכנון ביקורים מקצועיים, תערוכות וסמינרים בינלאומיים, וכן מהווה גורם מקשר בין גופים מקצועיים בתחומי החקלאות ופיתוח הכפר מכל העולם לבין כל יחידות המשרד.

ההון האנושי שלנו כולל את מיטב מומחי משרד החקלאות על אגפיו ויחידות הסמך השונות ביניהם- היחידה לשירותי הדרכה ומקצוע (שה"מ), השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני, השירותים להגנת הצומח וביקורת ויחידות נוספות. פעילויות האגף מתקיימות במסגרת הסכמי G2G, הסכמים עם ארגונים בין-לאומיים מקצועיים וארגוני מגזר שלישי (NGOs). בנוסף, האגף תומך בפעילויות  B2B במסגרת הסכמים בין-לאומיים במטרה להגביר את החשיפה לטכנולוגיות וידע חדשני המפותחים על ידי חברות ישראליות. 

עידוד הייצוא החקלאי 

יצוא תוצרת חקלאית טרייה מישראל מהווה נדבך חשוב במערך הייצור החקלאי בארץ, ומהווה פלטפורמה ייחודית להמשך התפתחות הסקטור החקלאי וההתיישבותי במדינה. רובו של הייצוא החקלאי מקורו באזורי הפריפריה בהם ענף החקלאות הוא הענף הכלכלי המוביל.

ערך הייצוא החקלאי (הטרי והמזון המעובד) עמד בשנת 2019 על כ-2 מיליארד דולר, מתוכו ערך הייצוא החקלאי הטרי עמד בשנת 2019 על כ- 1 מיליארד דולר (58% מהיצוא הטרי ייוצא למדינות האיחוד האירופאי).

המרכז לסחר ושיתוף פעולה בינ"ל פועל לגיוון שיווקי היצוא המסורתיים ופתיחת שווקים חדשים. במסגרת הפעילות לעידוד הייצוא מושם דגש על תמיכה באיכות התוצרת ואיתור נישות חדשות; לתוצרת הטרייה, וגם לקדם את תעשיית האגרו-טכנולוגיה התומכת ומקדמת את חקלאות ישראל.

מדיניות היבוא של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת

מדיניות יבוא תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת לישראל נועדה לשרת מספר מטרות מדיניות וביניהן הגנה על החקלאות הישראלית, אספקת תוצרת חקלאית טרייה במחירים הוגנים לצרכן ויישום הסכמי הסחר. מחלקת היבוא אחראית בין השאר על חלוקת מכסות היבוא שעליהן התחייבה מדינת ישראל במסגרת הסכמי הסחר וחלוקת מכסות וולונטריות בעתות מחסור.

הסכמי הסחר הבינלאומיים

המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי במשרד החקלאות פועל בשיתוף מנהל סחר חוץ ומשרד הכלכלה ועוסק בכל היבטי החקלאות בהסכמי הסחר הבין-לאומיים. הסכמי הסחר של ישראל מהווים תשתית ותמריץ להגברת היצוא, ובמסגרתם מתקיים דיאלוג בין ישראל לשותפות הסחר שלה לפישוט הסחר וסיוע ליצואנים הנתקלים בחסמי סחר, כחלק ממכלול פעולות שמטרתן הסדרת תנאי סחר מיטביים עם המדינות השונות. מדינות וגושים עמם יש לישראל הסכמי סחר בילטרליים: ארה"ב, האיחוד האירופי, אפט"א (שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין), קנדה, מקסיקו, קבוצת מדינות מרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי), טורקיה, קולומביה, פנמה, אוקראינה, קוריאה הדרומית ובריטניה. משא ומתן על הסכמי סחר נוספים מתקיימים עם סין, וייטנאם ואיחוד המכסים האירו-אסייתי (רוסיה, בלרוס, קזחסטן, קירגיזסטן וארמניה). המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי

 

 

 

 

תמונת מצב בענף השקדים: יבולים עולמיים וסחר, בדגש על האיחוד האירופיהמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/almonds_world_crop.aspxתמונת מצב בענף השקדים: יבולים עולמיים וסחר, בדגש על האיחוד האירופי10/02/2020 22:00:00{1d6406f6-d279-4dda-becb-9eebe1acf101}9216cf83-3501-410a-b606-c049a833d1f522
חבושים איחוד אירופאי מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 2019המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/chavushim.aspxחבושים איחוד אירופאי מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 201902/02/2019 22:00:00{8a81a1ff-8aa6-45cf-859b-ec44c6556acf}392ff1fd-56df-43ed-b463-d679b5d92a5332
מגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמהיבוא ויצואחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/potatoes_Export-.aspxמגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמה20/03/2018 22:00:00{e2ffe921-af15-43a2-9879-e9de3ac6d6a5}98d81f7f-6160-47d1-850c-ac99af3f67628
עלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופהיבוא ויצואחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/taboah_adama.aspxעלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופה19/12/2017 22:00:00{54da196a-aa29-4df9-b950-53974d792caa}8c73ac36-cd1d-475e-8955-b830960e002756

 

 

פולג יעקבפולג יעקב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461885פולג יעקבסמנכ"ל בכיר לסחר ושת"פ בינ"לבית דגן03-948556203-9485761yakovp@moag.gov.il
בודניק בר יעלבודניק בר יעל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467050יעל בודניק ברמנהלת תחום יבוא ורישוי היצוא03-9485364yaelbu@moag.gov.il
דרוקר שושנהדרוקר שושנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461820דרוקר שושנהמרכזת בכירה קורסים למשתלמים מחו"לבית דגן03-9485766shoshd@moag.gov.il
טל נירלטל נירל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467115טל נירלרכזת לשכה בכירה03-9485562taln@moag.gov.il

 

 

הארכת תוקף רישיונות - מכסה 7040 שום אירופה, מכסה 8087 אגס אירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/michsotsuom.aspxהארכת תוקף רישיונות - מכסה 7040 שום אירופה, מכסה 8087 אגס אירופה02/05/2021 21:00:00
דו"ח חלוקת יתרות מכסות יבוא לשנת 2021, נכון ליום 28.04.21https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/michsot/Pages/dohytrot280421.aspxדו"ח חלוקת יתרות מכסות יבוא לשנת 2021, נכון ליום 28.04.2127/04/2021 21:00:00
קול קורא להערות הציבור - הקמת רשימת חברות בתחום החקלאות - אגרוטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/kol_kore_agrotek.aspxקול קורא להערות הציבור - הקמת רשימת חברות בתחום החקלאות - אגרוטכנולוגיה12/04/2021 21:00:00
דו"ח חלוקת יתרות מכסות יבוא לשנת 2021, נכון ליום 21.03.21https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/michsot/Pages/dohytrot210321.aspxדו"ח חלוקת יתרות מכסות יבוא לשנת 2021, נכון ליום 21.03.2120/03/2021 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים
<a href="/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/import_2021/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />נוהל מכסות יבוא 2021</a>נוהל מכסות יבוא 2021