סחר חוץ

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx

 

הפעילות הבינלאומית בתחומי החקלאות מהווה מרכיב מרכזי בחקלאות ישראל. המרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות אחראי על קידום וניהול סחר החוץ של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת, עיצוב הפרקים החקלאיים בהסכמי הסחר המולטילטרליים והבילטרליים וניהול מערך קשרי החוץ של משרד החקלאות.

​עידוד הייצוא החקלאי

ערך הייצוא החקלאי (הטרי והמזון המעובד) עמד בשנת 2016 על כ-2.2 מיליארד דולר, מתוכו ערך הייצוא החקלאי הטרי עמד בשנת 2016 על כ- 1.3 מיליארד דולר. עיקר הייצוא החקלאי מופנה למערב אירופה (53% מסך היצוא החקלאי בשנת 2016 הופנה למדינות האיחוד האירופאי) ובשנים האחרונות פועל המרכז לסחר חוץ לגיוון שווקי היצוא המסורתיים ופתיחת שווקים חדשים, בעיקר למדינות צפון אמריקה, אסיה ורוסיה. במסגרת הפעילות לעידוד הייצוא מושם דגש על איכות ומגוון התוצרת ואיתור נישות חדשות. 

מדיניות היבוא של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת

מדיניות יבוא תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת לישראל נועדה לשרת מספר מטרות מדיניות וביניהן הגנה על החקלאות הישראלית, אספקת תוצרת חקלאית טרייה במחירים סבירים לצרכן ויישום הסכמי הסחר. מחלקת היבוא אחראית בין השאר על חלוקת מכסות היבוא שעליהן התחייבה מדינת ישראל במסגרת הסכמי הסחר וחלוקת מכסות וולונטריות בעתות מחסור.

​הסכמי הסחר הבינלאומיים

הסכמי הסחר של ישראל עם מדינות העולם מהווים תשתית ותמריץ להגברת היצוא, ובמסגרתם מתקיים דיאלוג בין ישראל לשותפות הסחר שלה לפישוט הסחר וסיוע ליצואנים הנתקלים בחסמי סחר, כחלק ממכלול פעולות שמטרתן הסדרת תנאי הסחר עם שותפות הסחר של מדינת ישראל. מדינות וגושים עמם יש לישראל הסכמי סחר בילטרליים: ארה"ב, האיחוד האירופי, אפט"א (שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין), קנדה, מקסיקו, ירדן, קבוצת מדינות מרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי), טורקיה, קולומביה ומצרים. הסכמים בשלבים שונים של משא ומתן מתקיימים עם הודו, סין, אוקרינה, פנמה, וייטנאם ודרום קוריאה. המרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות פועל בשיתוף מנהל סחר חוץ ומשרד הכלכלה ועוסק בכל היבטי החקלאות בהסכמים אלה.

​קשרי חוץ 

היחידה לקשרי חוץ ממונה על הפעילות הבינלאומית של המשרד החקלאות ופיתוח הכפר. הפעילות מתמקדת בכמה תחומים מרכזיים לרבות טיפוח קשרים מקצועיים עם משרדי חקלאות וגורמים ציבוריים ברחבי בעולם, גיבוש הסכמים בינלאומיים, תכניות ביקור הדדיות, תערוכות וסמינרים בינלאומיים והוצאה לאור של פרסומים בשפות זרות. המחלקה מהווה גורם מקשר בין גופים מקצועיים בתחומי החקלאות ופיתוח הכפר מכל העולם לבין כל יחידות המשרד. 

בנוסף, היחידה מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם משרדי החוץ, הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, שגרירויות, מכון היצוא ולשכות המסחר הישראלית והדו לאומיות. ​​
סחר חוץ

 

 

 

 

תמונת מצב בענף השקדים: יבולים עולמיים וסחר, בדגש על האיחוד האירופיסחר חוץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/almonds_world_crop.aspxתמונת מצב בענף השקדים: יבולים עולמיים וסחר, בדגש על האיחוד האירופי10/02/2020 22:00:00{1d6406f6-d279-4dda-becb-9eebe1acf101}9216cf83-3501-410a-b606-c049a833d1f522
חבושים איחוד אירופאי מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 2019סחר חוץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/chavushim.aspxחבושים איחוד אירופאי מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 201902/02/2019 22:00:00{8a81a1ff-8aa6-45cf-859b-ec44c6556acf}392ff1fd-56df-43ed-b463-d679b5d92a5332
מגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמהיבוא ויצואחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;סחר חוץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/potatoes_Export-.aspxמגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמה20/03/2018 22:00:00{e2ffe921-af15-43a2-9879-e9de3ac6d6a5}98d81f7f-6160-47d1-850c-ac99af3f67628
עלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופהיבוא ויצואחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;סחר חוץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/taboah_adama.aspxעלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופה19/12/2017 22:00:00{54da196a-aa29-4df9-b950-53974d792caa}8c73ac36-cd1d-475e-8955-b830960e002756

 

 

פולג יעקבפולג יעקב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461885פולג יעקבסמנכ"ל בכיר לסחר ושת"פ בינ"לבית דגן03-948556203-9485761yakovp@moag.gov.il
עומרי שמיר רמהעומרי שמיר רמה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461765שמיר רמהמרכזת בכירה רישוי ומידעבית דגן03-9485434ramas@moag.gov.il
פרי שיריפרי שירי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461809פרי שיריראש ענף יבוא רשיונות ותמיכותבית דגן03-9485471shiria@moag.gov.il
מויסה סמדרמויסה סמדר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461832מויסה סמדרמרכז בכיר (קשרי חוץ)בית דגן03-9485560smadarm@moag.gov.il

 

 

חלוקת רישיונות לפלפל שיפקה לתעשייה, במכסה פטורה ממכס מס' 9620https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/shifka.aspxחלוקת רישיונות לפלפל שיפקה לתעשייה, במכסה פטורה ממכס מס' 962030/11/2020 22:00:00
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 01.12.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot011220.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 01.12.202030/11/2020 22:00:00
חלוקת רישיונות לכרוב אדום, במכסה פטורה ממכס מס' 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/kruv.aspxחלוקת רישיונות לכרוב אדום, במכסה פטורה ממכס מס' 702529/11/2020 22:00:00
​תפוח עץ מקנדה, מכסה מס' 9850 - נגמרה המכסה​https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapouhakanada.aspx​תפוח עץ מקנדה, מכסה מס' 9850 - נגמרה המכסה​24/11/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים

 

 

 

 

תקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/takanot_37.aspxתקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 193709/08/2017 21:00:00