ארכיון נהלים

נוהל זה מטרתו להגדיר מסגרת למתן תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין-לאומיים. על מנת לקיים חקלאות חדשנית ויעילה במדינת ישראל, ישנו צורך חשוב בקיום קשרים מקצועיים בזירה הבינלאומית, וזאת ניתן להשיג, בין השאר, באמצעות חברות של ארגונים ומוסדות חקלאיים ישראליים מייצגים בארגונים בינלאומיים. המטרה הגלומה בחברות היא העשרה בידע מקצועי וחיוני וזאת תוך קיום קשר עם הארגון (ועם נציגי המדינות החברות), אליו מתנקז המידע החדשני וכן מהניסיון הנצבר ברחבי העולם, בכל התחומים החקלאיים, בצומח ובחי וכן קבלת מידע עדכני חיוני אודות תקנים בין-לאומיים המתייחסים לתהליכי היצור ולמוצר החקלאי המוגמר.

לנוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2013