ארכיון נהלים

מטרת הנוהל
הגדרת מסגרת למתן תמיכה בנושא קידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה.

מטרות התמיכה הן הגדלת הייצוא על ידי:

  • הרחבת מגוון הגידולים ליצוא.
  • שינוי בטעם, צבע, ארומה וזנים חדשים.
  • הרחבת תקופת השיווק.
  • הבכרה והאפלה.
  • הרחבת מגוון השווקים והנישות בתוך השווקים.
  • עידוד מיוחד לפיתוח יצוא ענפים / שווקים חדשים.
  • שמירה על הייצוא הקיים לנוכח תחרות הולכת וגוברת בשווקים.

 

 סה"כ התקציב הינו 3 מיליון ש"ח.

מועד אחרון להגשת בקשות הנו ביום ד', כ"ז אב התשע"ו, 31/08/2016 בשעה 12:00.

לא תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד או שלא הוגשה בליווי המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.

נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טריה לחציון שני לשנת 2016 (אוגוסט עד דצמבר)

קובץ הטבלאות

 

 

הודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirey_agvania.aspxהודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפל
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות