ארכיון נהלים

מטרת הנוהל
הגדרת מסגרת למתן תמיכה בנושא קידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה.

מטרות התמיכה הן הגדלת הייצוא על ידי:

  • הרחבת מגוון הגידולים ליצוא.
  • שינוי בטעם, צבע, ארומה וזנים חדשים.
  • הרחבת תקופת השיווק.
  • הבכרה והאפלה.
  • הרחבת מגוון השווקים והנישות בתוך השווקים.
  • עידוד מיוחד לפיתוח יצוא ענפים / שווקים חדשים.
  • שמירה על הייצוא הקיים לנוכח תחרות הולכת וגוברת בשווקים.

 

 סה"כ התקציב הינו 3 מיליון ש"ח.

מועד אחרון להגשת בקשות הנו ביום ד', כ"ז אב התשע"ו, 31/08/2016 בשעה 12:00.

לא תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד או שלא הוגשה בליווי המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.

נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טריה לחציון שני לשנת 2016 (אוגוסט עד דצמבר)

קובץ הטבלאות

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019