ארכיון נהלים

מטרת הנוהל
הגדרת מסגרת למתן תמיכה בנושא קידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה.


מטרות התמיכה הן הגדלת הייצוא על ידי:

ü הרחבת מגוון הגידולים ליצוא

ü שינוי בטעם, צבע, ארומה וזנים חדשים

ü הרחבת תקופת השיווק

ü הבכרה והאפלה

ü הרחבת מגוון השווקים והנישות בתוך השווקים

ü עידוד מיוחד לפיתוח יצוא ענפים / שווקים חדשים

ü שמירה על הייצוא הקיים לנוכח תחרות הולכת וגוברת בשווקים


סה"כ התקציב הינו 3 מיליון ש"ח.

מועד אחרון להגשת בקשות הנו: 09/11/2014 בשעה 12:00


לא תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד או שלא הוגשה בליווי המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.


לנוהל המלא
לקובץ הטבלאות