ארכיון נהלים

​​​​

 

 

נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/yevu_chita.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2017
עדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspxעדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_yevu2017.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017
נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לחציון שני 2016 (אוגוסט - דצמבר 2016)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Kidum_emtza_shana2016.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לחציון שני 2016 (אוגוסט - דצמבר 2016)
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016, ענף הדבש - חלוקה שנייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_haluka_dvash2_2016.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016, ענף הדבש - חלוקה שנייה
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016 ענף הדבש - חלוקה שנייה - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_haluka_dvash_2016_tiyota.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016 ענף הדבש - חלוקה שנייה - טיוטה להערות הציבור
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_rishyonot_yevu_2016.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/mihsat_yevu_dagim.aspxנפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_yevu.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016
נוהל תמיכה ביבוא עגבניות - פרסום להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_agvaniot.aspxנוהל תמיכה ביבוא עגבניות - פרסום להערות הציבורנוהל תמיכה ביבוא עגבניות - פרסום להערות הציבור
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Membership fees_iternational_agriculture_organizations.aspxנוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
נוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/PromFresh2015.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2015
נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/PromProc2015.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2015
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/tmicha_dmey_haver_2014.aspxנוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2014נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2014
נוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2013-2014 ולשנה קלנדרית 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/fresh_promotion_2014.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2013-2014 ולשנה קלנדרית 2014נוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2013
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/International_agricultural_organizations_2013.aspxנוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2013נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנת קלנדרית 2013
נוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2012-2013 ולשנה קלנדרית 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/fresh promotion 2013.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2012-2013 ולשנה קלנדרית 2013
נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/PAP promotion 2013.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2013
נוהל חלוקת מכסת יבוא במכס מופחת לשנת 2013 בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/import_ad_2013.aspxנוהל חלוקת מכסת יבוא במכס מופחת לשנת 2013 בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל
נוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2011/2012 ולשנת 2012 - ניצול יתרת תקציבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/kadam2012_2.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2011/2012 ולשנת 2012 - ניצול יתרת תקציב
נוהל חלוקת מכסת יבוא במכס מופחת לשנת 2012 בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/ImportAdd_2012.aspxנוהל חלוקת מכסת יבוא במכס מופחת לשנת 2012 בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל
נוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2011-2012 ולשנה קלנדרית 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/kadam2012.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה החקלאית 2011-2012 ולשנה קלנדרית 2012
ניצול יתרת תקציב לתמיכה בפעולות קד"מ לתוצרת חקלאית טריהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/kadam2011_3.aspxניצול יתרת תקציב לתמיכה בפעולות קד"מ לתוצרת חקלאית טריה
ניצול יתרת תקציב לתמיכה בפעולות קד"מ לתוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/kadamfresh2.aspxניצול יתרת תקציב לתמיכה בפעולות קד"מ לתוצרת חקלאית טרייה
ניצול יתרת תקציב לתמיכה בפעולות קד"מ לתוצרת חקלאית מעובדתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/pap_promotion_2.aspxניצול יתרת תקציב לתמיכה בפעולות קד"מ לתוצרת חקלאית מעובדת