ארכיון נהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת טיוטת נוהל תמיכה והבטחת מחיר ביבוא עגבניות ומלפפונים בטרם פרסומו.
כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב למחלקת יבוא באגף סחר חוץ במשרד לכתובת דוא"ל: gilade@moag.gov.il.
את ההערות יש להעביר עד ליום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, ה- 12 באוקטובר, 2015.

למידע המלא אודות נוהל התמיכה