ארכיון נהלים

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל, ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא דבש במכס מופחת במחצית השנייה של שנת 2016 לפי הכללים הבאים:

בכל פנייה לרשות המוסמכת יש לציין על גבי הפנייה, את שם הפונה, מס' ח.פ./ת.ז., מס' טלפון לברורים, ומס' פקס למתן תשובה.


בקשה שלא תכלול את הפרטים הנ"ל, לא תטופל.

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016, ענף הדבש -  חלוקה שנייה

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016, ענף הדבש -  חלוקה שנייה

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019