ארכיון נהלים

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל, ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא דבש במכס מופחת במחצית השנייה של שנת 2016 לפי הכללים הבאים:

בכל פנייה לרשות המוסמכת יש לציין על גבי הפנייה, את שם הפונה, מס' ח.פ./ת.ז., מס' טלפון לברורים, ומס' פקס למתן תשובה.


בקשה שלא תכלול את הפרטים הנ"ל, לא תטופל.

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016, ענף הדבש -  חלוקה שנייה

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016, ענף הדבש -  חלוקה שנייה

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות