ארכיון נהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות נוספת ,להגשת בקשות לקבלת תמיכה לפעולות קידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2010 ולשנת 2011  בהתאם לנוהל המצ"ב ובכפוף ליתרת התקציב כדלקמן:
1. היקף התקציב שנותר - 220,000 ₪
2. הבקשות יוגשו עד 29.08.2010.
 
בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט, או שלא תוגש במסגרת המועדים האמורים, לא תובא לדיון.


לנוהל התמיכה
לטבלאות למילוי

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020
יבוא חיות מחמד ממולדובהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayot_mahmad_moldova_27072020.aspxיבוא חיות מחמד ממולדובה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות