ארכיון נהלים

שלום רב,

אנו מפיצים בזאת נוהל להגשת בקשה לתמיכה חלקית בתשלום דמי חבר לארגונים חקלאיים בינלאומיים.
כדי להגיש בקשה זו יש לפעול עפ"י הנחיות הנוהל ולשלוח אל אריה רגב, סגן מנהל המרכז לסחר חוץ, לא יאוחר מ-31/12/13.לנוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2014