2011

במסגרת הסכם הסחר החופשי בין ארה"ב לישראל, מקצה משרד החקלאות מידי שנה מכסה ליצוא גבינה מסוג : NSPF (גבינות מחלב בקר מישראל לארה"ב ללא מכס).
מכסות אלו מוקצות אך ורק ליבואנים הרשומים ב-
USDA (משרד החקלאות האמריקאי) בהתאם לרשימה שמעביר אליהן משרד החקלאות הישראלי.
מחלבות המעוניינות לייצא לארה"ב גבינות בשנת 2012 מתבקשות לפנות עד ה- 22/11/2011  למר יעקב פולג, ממונה על הסחר הבינ"ל במשרד החקלאות לכתובת דוא"ל yakovp@moag.gov.il על מנת שיעביר למשרד החקלאות האמריקאי את הקצאת רישיונות הייבוא והכמויות ליבואנים מטעמן .
 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_3_2020.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2020
משרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/import_eggs.aspxמשרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדר
הודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/grape_south_africa.aspxהודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקה