2011

במסגרת הסכם הסחר החופשי בין ארה"ב לישראל, מקצה משרד החקלאות מידי שנה מכסה ליצוא גבינה מסוג : NSPF (גבינות מחלב בקר מישראל לארה"ב ללא מכס).
מכסות אלו מוקצות אך ורק ליבואנים הרשומים ב-
USDA (משרד החקלאות האמריקאי) בהתאם לרשימה שמעביר אליהן משרד החקלאות הישראלי.
מחלבות המעוניינות לייצא לארה"ב גבינות בשנת 2012 מתבקשות לפנות עד ה- 22/11/2011  למר יעקב פולג, ממונה על הסחר הבינ"ל במשרד החקלאות לכתובת דוא"ל yakovp@moag.gov.il על מנת שיעביר למשרד החקלאות האמריקאי את הקצאת רישיונות הייבוא והכמויות ליבואנים מטעמן .
 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה