2011

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פתיחת מכסת יבוא מיוחדת, לייבוא גרעיני חמצה (חומוס) מכל העולם בעקבות מחסור נקודתי בשוק המקומי, בכמות של עד 2000 טון.

27.03.2012 : הגדלת מכסה לכמות של עד 3,000 טון.

 1. רישיונות ליבוא חומוס במכס מופחת של 0.4 ₪ לק"ג , יונפקו לכל יבואן לאחר הצגת רשימון יבוא של חומוס במכס מלא מכל העולם, תאריך שיחרור החל מה- 15/01/12.
 2. הכמות לחלוקה במכס מופחת תהיה כפולה לכמות שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ- 40 טון לרישיון ליבואן.
 3. רישיון נוסף יינתן רק לאחר ניצול הרישיון הקיים. וכל עוד קיימת יתרה במכסה, (להבהרה, יתרה במכסה לאחר ניצול הרישיון הקיים).
 4. יבואן הזכאי לקבלת רשיון יבוא פטור מתוקף הסכמי הסחר (ממקסיקו/קנדה/מרקוסור בגין רשימון יבוא במכס מלא), לא יהיה זכאי לרשיון יבוא במכס מופחת בגין אותו רשימון.
 5. סה"כ הכמות שאושרה לחלוקה במכס מופחת לא תעלה על 3000 טון. (2000 טון לפני הגדלה) 
 6. רשיונות היבוא במכס מופחת יהיו בתוקף עד ה- 31/05/12
 7. אישורים נדרשים לקבלת רשיון יבוא במכס מופחת :
 •  רשימון יבוא של חומוס בפרט המכס 0713.2000 המכס מלא החל מה-15.01.2012
 • טופס בקשה לרישיון יבוא של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.      
 •  ניהול ספרים.

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, ובתוקף עד ליום 31.05.2012 או עד גמר המכסה.

  למודעה

   

   

  דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_3_2020.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2020
  משרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/import_eggs.aspxמשרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדר
  הודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/grape_south_africa.aspxהודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקה