2012

16/05/2012

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה ליבוא גבינה מארה"ב בכמות של 150 טון.

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, בכמות של עד 15 טון לרישיון ובהתאם למודעה הכללית באתר המשרד.

בקשות יש להגיש החל מיום פרסום מודעה זו ועד לתאריך 23/05/2012.

באם במסגרת זמן זה כמות הבקשות תעלה על הכמות לחלוקה, הכמות לרישיון תוקטן בהתאם לצורך, או לחילופין תערך הגרלה בין המבקשים.

בקשה בצרוף כל המסמכים הנדרשים יש לשלוח לפקס 03-9485804 ובמסגרת הזמן האמור.
 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022