2012

עקב אי ניצול רישיונות שניתנו במסגרת המכסה ליבוא גבינה על בסיס יבוא עבר ועל פי הנוהל לשנת 2012, יתרה המכסה תחולק לזכאים על סמך רשמוני היבוא של גבינות  (פרט מכס 04.06 בלבד)  לפי מפתח החלוקה המצ"ב וע"פ סך הכמות לחלוקה וע"פ סך הזכאים והכמות לזכאות מהמכסה:

ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011 גדול מ – 60 טון  - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 3.9 טון.
ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011 בין 30 טון  ל- 59 טון   - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 2.6 טון.

ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011  בין 15  טון  ל- 29 טון  - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של  1.3 טון.

 


יבואן אשר קיבל רישיון במסגרת זו בתחילת השנה אינו צריך להגיש בשנית את הרשיומונים