2012

עקב אי ניצול רישיונות שניתנו במסגרת המכסה ליבוא גבינה על בסיס יבוא עבר ועל פי הנוהל לשנת 2012, יתרה המכסה הנוספת תחולק לזכאים על סמך רשמוני היבוא של גבינות  (פרט מכס 04.06 בלבד)  לפי מפתח החלוקה המצ"ב וע"פ סך הכמות לחלוקה וע"פ סך הזכאים והכמות לזכאות מהמכסה:

ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011 גדול מ – 60 טון  - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 3 טון.
ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011 בין 30 טון  ל- 59 טון   - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 2 טון.

ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011  בין 15  טון  ל- 29 טון  - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של  1 טון.

תוקף הרישיונות הינו עד 31.12.2012

יש לרשום על טופס הבקשה במודגש, עבור שנת 2012
 

 

הודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirey_agvania.aspxהודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפל
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות