2012

עקב אי ניצול רישיונות שניתנו במסגרת המכסה ליבוא גבינה על בסיס יבוא עבר ועל פי הנוהל לשנת 2012, יתרה המכסה הנוספת תחולק לזכאים על סמך רשמוני היבוא של גבינות  (פרט מכס 04.06 בלבד)  לפי מפתח החלוקה המצ"ב וע"פ סך הכמות לחלוקה וע"פ סך הזכאים והכמות לזכאות מהמכסה:

ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011 גדול מ – 60 טון  - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 3 טון.
ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011 בין 30 טון  ל- 59 טון   - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 2 טון.

ממוצע יבוא בפועל בשנים 2010– 2011  בין 15  טון  ל- 29 טון  - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של  1 טון.

תוקף הרישיונות הינו עד 31.12.2012

יש לרשום על טופס הבקשה במודגש, עבור שנת 2012
 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022