2013

​בשל מחסור צפוי בשוק התפוחים והאגסים המקומי בשנת 2014, החליט משרד החקלאות לעדכן את נוהל חלוקת מכסות האגסים והתפוחים

לנוהל המלא