2013

מכסת התפוחים מה-EU לשנת 2013 (מס' 8085) נוצלה במלואה