2013

​משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה 416 ליבוא גבינה מארה"ב.

את הבקשות יש להגיש עד יום חמישי ה-5/12/2013
בשעה 12:00 לפקס: 03-9485804