2013

​ניתן להגיש בקשות מאוחרות לקידום מכירות של תוצרת חקלאית טרייה ושל תוצרת חקלאית מעובדת.
תאריך אחרון להגשת הבקשות: יום ג' 3/12/2013 בשעה 12:00.

סכום התמיכה ייקבע בהתאם לייתרת התקציב, ואין בהארכה לתאריך הגשת הבקשות משום התחייבות לקבלת הבקשות או התחייבות לגבי גובה התמיכה.

בקשות יש להגיש בהתאם לנהלי קידום המכירות להלן:

לנוהל תוצרת חקלאית טרייה
לנוהל תוצרת חקלאית מעובדת