2013

​משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה 7040 ליבוא שום מה - EU.
ניתן להגיש בקשה עד ליום 24/11/2013.