2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה 4077 ליבוא גבינה מה - EU על סמך יבוא עבר והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בהתאם למפתח החלוקה שנקבע בנוהל ובהתאם ליתרה במכסה כמפורט להלן:

יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 7.5 טון יקבל בחלוקה זו 1 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 15 טון יקבל בחלוקה זו 2 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 22.5 טון יקבל בחלוקה זו 3 טון

ניתן להגיש בקשה עד ליום 14/11/2013, במידה ולאחר תאריך זה, תיוותר יתרה במכסה, הייתרה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה ולפי מפתח זה ורק ליבואנים שניצלו ייתרה לפי חלוקה זו.

בקשות יש להגיש בהתאם לנוהל לפקס מס' 03-9485804 

 

מכסה ליבוא חסה לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mihsa_leyevu_hasa_letaasia.aspxמכסה ליבוא חסה לתעשייה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019