2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה 4077 ליבוא גבינה מה - EU על סמך יבוא עבר והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בהתאם למפתח החלוקה שנקבע בנוהל ובהתאם ליתרה במכסה כמפורט להלן:

יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 7.5 טון יקבל בחלוקה זו 1 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 15 טון יקבל בחלוקה זו 2 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 22.5 טון יקבל בחלוקה זו 3 טון

ניתן להגיש בקשה עד ליום 14/11/2013, במידה ולאחר תאריך זה, תיוותר יתרה במכסה, הייתרה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה ולפי מפתח זה ורק ליבואנים שניצלו ייתרה לפי חלוקה זו.

בקשות יש להגיש בהתאם לנוהל לפקס מס' 03-9485804 

 

שעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_yetzu_20.aspxשעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020