2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרות המכסה למכסות שחולקו בהגרלה והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בשיטת כל הקודם זוכה (למעט חלוקה ראשונית).
ניתן להגיש בקשה למכסות להלן עד ליום 01/09/2013.
מובהר כי כל הבקשות שיגיעו עד לתאריך זה, ייחשבו כבקשות שהוגשו באותה נק' זמן.

במידה והביקוש יעלה על הכמות לחלוקה, המכסה תחולק בהגרלה.


רשימת המכסות:

מכסה 7040 - שום מהאיחוד האירופאי
מכסה 1007 - תירס לפופקורן מקנדה
מכסה 1024 - תירס לפופקורן מארה"ב


 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019