2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרות המכסה למכסות שחולקו בהגרלה והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בשיטת כל הקודם זוכה (למעט חלוקה ראשונית).
ניתן להגיש בקשה למכסות להלן עד ליום 01/09/2013.
מובהר כי כל הבקשות שיגיעו עד לתאריך זה, ייחשבו כבקשות שהוגשו באותה נק' זמן.

במידה והביקוש יעלה על הכמות לחלוקה, המכסה תחולק בהגרלה.


רשימת המכסות:

מכסה 7040 - שום מהאיחוד האירופאי
מכסה 1007 - תירס לפופקורן מקנדה
מכסה 1024 - תירס לפופקורן מארה"ב


 

 

שעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_yetzu_20.aspxשעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020