2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרות המכסה למכסות שחולקו בהגרלה והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בשיטת כל הקודם זוכה (למעט חלוקה ראשונית).
ניתן להגיש בקשה למכסות להלן עד ליום 01/09/2013.
מובהר כי כל הבקשות שיגיעו עד לתאריך זה, ייחשבו כבקשות שהוגשו באותה נק' זמן.

במידה והביקוש יעלה על הכמות לחלוקה, המכסה תחולק בהגרלה.


רשימת המכסות:

מכסה 7040 - שום מהאיחוד האירופאי
מכסה 1007 - תירס לפופקורן מקנדה
מכסה 1024 - תירס לפופקורן מארה"ב


 

 

מכסה ליבוא חסה לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mihsa_leyevu_hasa_letaasia.aspxמכסה ליבוא חסה לתעשייה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019