2014

​מכסה של 1000 טון שקד מקולף מכל העולם לשנת 2014 תחולק בשיטת כל הקודם זוכה החל מה-21/07/2014 ועד לגמר המכסה באופן הבא:

  • המכסה תחולק בשיטה של 1:1 בהתאם למדינת המקור שממנה יובא השקד במכס מלא

  • רשימונים במכס מלא החל מה01/01/2014

  • עד 20 טון לרישיון

  • עד רישיון אחד ליום

ובהתאם לנוהל חלוקת מכסות יבוא המפורסם באתר משרד החקלאות