2014

​​יתרת מכסות הגבינה מהאיחוד האירופי ומארה"ב יחולקו בשיטת כל הקודם זוכה לבקשות שיתקבלו עד ה-09/11/2014 בשעה 12:00 לפקס 03-9485804 ליבואנים אשר ניצלו את זכאותם ליבוא ממכסות אלה.