2014

​במהלך חודש אוקטובר, תערך הגרלה לצורך חלוקת מכסה של 150 טון ליבוא דבש ממדינות הWTO לסוחרי מזון.
במידה ומספר המבקשים יעלה על 15, תחולק כמות של 10 טון ליבואן.
יש להגיש בקשות עד יום חמישי ה-02.10.2014 בשעה 12:00 לפקס: 03-9485804.

המכסה למשווקי הדבש המורשים תחולק בשיטת כל הקודם זוכה ע"פ חלקו היחסי של כל משווק, וביחס של 1:3.