2014

​מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטה - נובמבר

עם פרוס שנת השמיטה תשע"ה, החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם על בסיס חודשי את מחירי הירקות הממוצעים מיבוא. הפרסום כולל את מחירי היבוא של התוצרת בכניסה לישראל ללא מכס, ומטרתו לספק מידע צרכני מובהק לציבור שאינו צורך ע"פ היתר המכירה.

המטרה העומדת בבסיס ההסדר ליבוא ירקות בשנת השמיטה היא אספקה סדירה של תוצרת חקלאית טרייה למשקי הבית במגזר החרדי,  אשר אינם יכולים לרכשם בשוק המקומי בשנת השמיטה וזאת מבלי לפגוע בגידול המקומי המתנהל בהיתר המכירה.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יאפשר יבוא בהטבת מכס לחלק מהמוצרים במכסה, רק לאחר מיצוי שאר מקורות האספקה המוכרים על ידי ציבור שומרי השמיטה (תוצרת ערבה דרומית, משקים לא יהודים במדינת ישראל, איסום משנה שישית, חממות במצע מנותק ואוצר בית דין).

להלן מחירי ירקות ממוצעים לשנת שמיטה לחודש נובמבר:

מוצר

מחיר ייבוא ממוצע

(cif-₪/ק"ג)

מחיר סיטונאי ממוצע – שוק רגיל

מחיר סיטונאי ממוצע שמיטה

עגבניות

3.88 ₪

4.73 ₪

5.04 ₪

מלפפונים

2.98 ₪

4.24 ₪

4.53 ₪

חסה

6.92 ₪

7.4 ₪

7.33 ₪

כרוב לבן

1.61 ₪

1.6 ₪

2.51 ₪