2014

​יתרת מכסת הבצל מהאיחוד האירופאי תחולק בשיטת כל הקודם זוכה החל מה-01/10/2014*.

*הרישוינות יחולק עקב אי ניצול רשיונות קודמים, ועל בסיס רשימת המתנה על פי בקשות שהוגשו מגמר המכסה.