2014

​המכסה ליבוא אגס ממדינות WTO תוגדל החל מהים ב500 טון נוספים