2014

​​המכסה ליבוא אגס מכל העולם תוגדל ב-500 טון נוספים