2014

​חלמוני ביצים לתעשיית הגלידה יחולקו בשיטת כל הקודם זוכה ועד 22 טון לבקשה. יש לצרף אשור רואה חשבון המעיד על כמות הביצים שקלט המפעל בשנת 2012 ובשנת 2013 לכל שנה בנפרד.