2014

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 31.12.2014
מחירי ירקות ממוצעים בשמיטה – דצמבר 2014
חלוקת יתרת מכסת הבצל מהאיחוד האירופי (מכסה 7039) לשנת 2014
נוהל יבוא בשנת שמיטה - 2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.12.2014
תוצאות הגרלת יבוא מוצרים חקלאיים לשנת 2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 30.11.2014
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש נובמבר 2014
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 16.11.2014
בקשות מאוחרות לקידום מכירות - תוצרת חקלאית טרייה ותוצרת חקלאית מעובדת
הגדלת המכסה ליבוא אגס ממדינות WTO
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש אוקטובר 2014
יתרת מכסות גבינה מהאיחוד האירופי ומארה"ב
הגדלת המכסה ליבוא אגס ממדינות WTO
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2015
חלמוני ביצים לתעשיית הגלידה
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 30.09.2014
חלוקת מכסה ליבוא דבש ממדינות WTO
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.09.2014
חלוקת יתרת המכסה ליבוא בצל מהאיחוד האירופי בשיטת כל הקודם זוכה
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 01.09.2014
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 29.07.2014
נוהל חלוקת מכסת שקד מכל העולם
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 16.07.2014
הסתיימה מכסת התפוח מכל העולם