2015

​תחולק מכסה נוספת של אגוזי אדמה מכל העולם בשיטת כל הקודם זוכה ובהתאם לתנאים המפורטים בנוהל חלוקת מכסות יבוא 2015.

סה"כ הכמות שתאושר לחלוקה לא תעלה על 410 טון בהתאם לתנאי החלוקה הבאים:

1. עד 350 טון יחולקו כחומר גלם לתעשיית "הבוטנים המצופים". הכמות לחלוקה בפטור ממכס תהיה ביחס של עד 1:5 לכמות שיובאה במכס מלא החל מ 01/01/2015.

2. עד 60 טון יחולקו לסוחרי המזון. הכמות לחלוקה בפטור ממכס תהיה ביחס של עד 1:1 לכמות שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ-10 טון לרישיון ליבואן. יש לצרף לטופס בקשה לרישיון יבוא, רשימון יבוא של אגוזי אדמה בפרט המכס 12.02.4290 במכס מלא החל מה- 01/01/15.